Điều khoản sử dụng

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của Shop Mèo Neko hoặc các tổ chức, cá nhân khác được trích dẫn một cách hợp pháp. Chúng tôi cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

  • – Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
  • – Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
  • – Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
  • – Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Shop

Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi.